Potek šolanja za padalca
Šolanje
Facebook!

POTEK ŠOLANJA ZA PADALCA

Usposabljanje kandidatov za pridobivanje  dovoljenja padalca sestoji iz:
 • teoretičnega usposabljanja: teorija pred začetkom praktičnega usposabljanja in teorija med praktičnim usposabljanjem
 • praktičnega usposabljanja

Celotno usposabljanje izvajajo učitelji padalstva z veljavnimi dovoljenji in pooblastilom učitelja.


TEORETIČNO USPOSABLJANJE

Ob posameznem poglavju teoretičnega usposabljanja so prikazane samo pedagoške ure po vsebini. Pri praktičnem usposabljanju kandidatov učitelj odvisno od vhodne kvalitete in tempa osvajanja elementov določi čas za pripravo in analizo skoka.

Teoretična predavanja se izvedejo v vsaj treh dneh pred pričetkom skakanja.

Potek teoretičnih predavanj se vodi v dnevniku teoretičnih predavanj za padalce – začetni tečaj. Celotno šolanje in ocenjevanje se vodi v osebnem kartonu.

trening06.jpg

Delo na trenažerju, Foto: Robert Močnik

Vsebina teoretičnega usposabljanja

Meteorologija (4 ure):
 • Atmosfera, elementi (pritisk, temperatura, gostota, vlažnost), konvekcija
 • Vetrovi, turbolence, oblaki
 • Ciklon, anticiklon, topla in hladna fronta

Zakonodaja (1 ura):
 • Pravilnik o padalstvu
 • Zakon o zračni plovbi

Teorija skoka (4 ure):
 • Prosti pad
 • Naraščanje hitrosti
 • Krivulja leta po odskoku
 • Dinamični udarec
 • Aerodinamika krila-vzgon, upor, sila teže, RAS, vpadni in drsni kot
 • Polara hitrosti

Tehnika skoka (4 ure):
 • Prosti pad:
 • Tehnika vodenja krila:

Izredni postopki (2 uri pred začetkom praktičnega usposabljanja):
 • V letalu
 • Nepravilnosti odpiranja
 • V pristanku

Letalska medicina (1 ura):
 • Osnovne nevarnosti pri izvajanju letalskih skokov
 • Dezorientacija v prostoru

Padala in letala (1 ura):
 • Letala - splošno
 • Padala - splošno
padalci_66.jpg

Vaja odskoka iz letala, Foto: Robert Močnik

 
 

Potek praktičnega pouka

Usposabljanje izvaja učitelj do popolnega usvajanja elementov in je za to tudi odgovoren.

Delo na zemlji – priprava za skok:
 • Zlaganje padala pod nadzorom in kontrolo učitelja do osvajanja
 • Navodila za uporabo padala in opreme
 • Vaje v trenažerju (krmiljenje, deblokada, odmetavanje, doskok, preval)
 • Vaje odvoja na letalu
 • Vaje različnih položajev telesa v prostem padu (simulator, trenažer)
 • Signalizacija (zemlja - letalo -padalec)
 • Izredni primeri (trenažer, video)
 • Priprava tik pred skokom

Skoki - pred vsakim skokom podati navodila:
 • Naloga skoka
 • Plan prileta
 • Točka odskoka, območje in naloga manevriranja, območje pristanki

sola22.jpg

Prvi skok - gurtna/kontejner, Foto: Matej Saksida

Izvajanje skokov:
 • 6 skokov  z avtomatskim odpiranjem iz višine 1000 - 1200 m, od tega 3 skoki s simulacijo odpiranja glavnega padala
 • 8 skokov iz višine 1200 m, prosti pad 3 - 10 sekund
 • 1 skok iz višine 1500 m, prosti pad 15 sekund

Vaje na zemlji, ki se izvajajo do popolnega obvladovanja s strani kandidatov:
 • Nameščanje padala in ostale opreme.
 • Odpiranje zloženega padala.
 • Zlaganje padala.
 • Vaje odvoja od letala.
 • Delo v trenažerju.
 • Vaja doskoka - pristanek, preval

Za boljše razumevanje in predstavo se v teh fazah učenja uporablja video posnetek in fotografije.

sola8.jpg

Skok - gurtna/kontejner, Foto: Matej Saksida

Skoki se izvajajo po zaporedju od 1. do 12 vaje.

Vsaka vaja se ponavlja do popolnega obvladanja elementov vaje, najmanjše število pa je en skok po vaji.

Število skokov po vaji določi učitelj za vsakega učenca, odvisno od kvalitete izvajanja posamezne vaje.

Urban.jpg

Nasmeh po prvem skoku, Foto: Robert Močnik


IZPIT ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJA PADALCA

Poleg teooretičnih in praktičnih znanj mora kandidat, pred prijavo za izpit, opraviti najmanj 50 skokov, od tega najmanj 20 skokov z zadrževanjem padala v odpiranju daljšim od 10 sekund ter najmanj 5 skokov z zadrževanjem padala v odpiranju od 25 do 30 sekund.

Bolj podrobni podatki o šolanju za padalca: solanje_padalec.pdf
Dodaj novIšči
Le registrirani uporabniki lahko pišejo komentarje!